Balagtasan

From Wikipilipinas
Jump to navigation Jump to search

Balagtasan is Filipino form of debate done in verse. The term is derived from the surname of Francisco Balagtas.[1][2]

History

The first balagtasan took place on April 6, 1924, at the Instituto de Mujeres in Tondo, Manila. The event was held at the Instituto de Mujeres (Women's Institute) as part of the celebration of Francisco Balagtas' birth anniversary. The two protagonists of the poetic debate were poets José Corazón el Jesús and Florentino Colliantes. The verbal joust became popular among both the masses, intellectuals, and the debutantes. This led to the adaptation of similar literary forms such as the bukanegran by the Ilocanos named after the father of Iloko literature, Pedra Bukanegro. Filipino poets in the Spanish language, specifically Jesus Ballimori and Manuelo Bernabel, also engaged in balagtasan competitions, and their poetic jousts featured and immortalized in the book with the title Balagtasan: Justa Poetica (1927), with a prologue written by Teodora Kalaw. Balagtasan saw a significant decline after the death of el Jesus in 1932.[3][4]

Format

Balagtasan is participated by two or more protagonists who engaged in a debate on a selected subject. Each protagonist are to express their views in verse and with rhyming. Refutations shall also be done in the same manner. A judge, known as the lakandiwa if male or lakambini if female, will decide the winner of the balagtasan. The judge shall also announce the winner in verse and with rhyming. The participants are also expected to impress before a watching audience.[2][4][5]

Example of balagtasan

Alin ang Higit na Mahalaga, Wikang Filipino o Wikang English? Isang Balagtasan ni Gng. Resy A. Felipe

(IKALAWANG BERSYON)

Lakandiwa:

Minamahal naming mga kamag-aral

Mga magulang, mga guro at prinsipal

Mga panauhing pinagpipitaganan

Naririto ngayon sa’ting paaralan.

Magandang umaga po, ang bating marangal

Ang Buwan ng Wika ating ipagdiwang

Ikalimang baitang ang amin pong alay

Ipagmamalaki, isang balagtasan.

Wikang Filipino ay sariling wika

At ang wikang English ay wikang banyaga

Kapwa ginagamit ng may pang-unawa

Higit na mahalaga, alin na nga kaya?

Sa umaga pong ito, aking ipinakikilala

Dalawang mahusay, maganda at batikang makata

Sa pangangatuwiran, hahanga ka sa kanila

Masigabong palakpakan pasalubungan natin sila.

Sa wikang Filipino ang mangangatuwiran

Si Bb. Irish ng Grade V- Emerald

At sa wikang English ang makakalaban

Bb. Lariza ng Grade V- Section one.

Wikang Filipino:

Ako ay isang batang kay Manuel Quezon nagpupuri

Naniniwalang, Wikang Filipino ang minimithi

Lahat ng hangarin ng mga damdaming sumisidhi.

Sa puso at diwa, ako’y Pilipino

Mgandang Pilipinas ito ang bayan ko

May sariling wika, wikang Filipino

Wikang ginagamit sa Luzon, Vizayas at Mindanao

Kayat kilalang lahat ginagamit araw araw

Kahit san ka magpunta siya'y magsisilbing tanglaw.

Wikang Filipino'y marapat na maging wikang panglahat.

Wikang Ingles:

Dahan-dahan sa pagsalita katunggaling maganda

Sapagkat nasasaktan mo mga taong maralita

Alam nating itong English, isang wikang pandaigdig

Sa lahat ng pag-aaral pangunahing ginagamit

Ang mga asignaturang Science, English at Mathematics

Paano mo ililiwat, di malirip, di maisip.

Ang bagong alpabeto hindi mo ba napapansin

Ang dating A B K D ngayon ay A B C D na

May computer, may internet, Facebook at may Google plus pa

Sa wikang Ingles, tuwid na landas ang magiging daan.

Wikang Filipino:

Nagkamali ka sa iyong paniwala katunggali ko

Alam nating sa’ting mundo marami ng pagbabago

Makabagong teknolohiya patuloy sa pag-asenso

Mentalidad na kolonyal dayuhan ang pasimuno

Ngunit naghihirap pa rin ang maraming Pilipino.

Ang sariling wika natin ay ang Wikang Filipino

Upang magkakaintindihan lahat ng Pilipino.

Wikang Ingles ay hindi ko naman minamaliit

Ngunit wikang Filipino ang kinagisnan minana pa sa ninuno

Nararapat alagaan, itaguyod nang lumago

Filipino ang nararapat na maging wikang panlahat

Sa kalakalan, sa paaralan at maging sa simbahan

Kahit sa pagbabalita, hindi mo ba nakikita

Kapag Filipino ang gamit hindi ka matutunganga.

Tuwid na landas, handog ng Wikang Filipino

Gamit ng mga guro bilang kanilang wikang panturo

Sa simbahan man upang sa wastong aral ay matuto

Sa pamahalaan upang batas ay mabubuo.

Wikang Ingles:

Paano magiging panlahat ang wikang Filipino

Kung ang tao ay

gumagamit ng mga dayalekto

Lumibot ka sa ‘ting pitong libo’t isang daang pulo

Mapapatunayan mo na sinasabi ko’y totoo.

Sa paaralan, guro nga’y nagturo ng Filipino

Ngunit isinasalin pa rin sa mga dayalekto.

Sa paggawa ng batas, di ba Ingles din katuto ko?

Di mo masasalin ang Konstitusyon sa Filipino.

Sa simbahan, gamit ng pari ay dayalekto

Dahil kung hindi, mga tao ay tutunganga rito

Kaya wikang ingles, wikang panlahat ng mga tao

Daan sa matuwid na landas ng mga Pilipino.

Sapagkat itong English isang wikang unibersal

Wikang ating ginagamit sa pakikipagtalastasan.

Sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan

Upang itong mga bansa ay magkaunawaan.

Wikang Filipino:

Sa mahal kong katunggali na kapwa ko Pilipino

Huwag nating kalimutan, dapat nating isapuso

Itong wikang kinagisnan, ang Wikang Filipino

Gamitin nating sandigan sa pag-unlad, pag-asenso.

Wikang Ingles:

Hindi ko nalilimot na ako ay Pilipino

Mahalaga rin ang English at ‘yan ay nababatid mo

Lalo na kung may balak kang sa ibang bansa ay magtungo

Ang pandaigdig na wika, dapat pag-aralan mo.

Lakandiwa:

Tama na, sukat na, mahuhusay na makata

Ang pagtatalo n’yo ay h’wag nang palawigin pa

Sa madlang nanonood kayo na po ang magpasiya

Alin ang mas mahalaga, sariling wika o wikang banyaga?

Upang tayo’y magkaisa sa puso't diwa.

Kahit anong piniling wika kapwa ay mahalaga

Maging Filipino man ang gammit o wikang ingles.

Ito'y gamit sa kaunlaran ng ating bayang sinisinta.

Kaming tatlo'y naririt, sa inyo'y nagpapasalamat

Mahal naming kamag-aral, mga guro at magulang

Taos pusong bumabati, maligayang pagdiriwang

Ang hiling po namin, masigabong palakpakan.

References

  1. Edward Hirsch -A Poet's Glossary 2014 - Page 52 "The balagtasan, a poetic contest, developed in Philippine poetry in the second quarter of the twentieth century. It is named after Francisco Balagtas (1788–1862), “the father of Tagalog poetry,” and grew out of the popular folk form of the duplo."
  2. 2.0 2.1 De Leon, Mylah (24 August 2013). "The timeless art of Balagtasan". Moonlighting. Retrieved 28 September 2015.
  3. Quodala, Schatzi. "Did you know: First Balagtasan", Philippine Daily Inquirer, 5 April 2013. Retrieved on 28 September 2015. 
  4. 4.0 4.1 (1974) "Introduction", Introduction to Modern Pilipino Literature. United States: Twayne Publishers, Inc., 23. ISBN 0805731296. 
  5. "Balagtasan on the Bowery", The Artist Abroad, Philippine Daily Inquirer, 18 October 2011. Retrieved on 28 September 2015. 

External links

Citation

Wiki.png

Original content from WikiPilipinas. under GNU Free Documentation License. See full disclaimer.