Yamang Lupa

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Ang mga produktong galing sa lupa na kinakailangan ng mga mamamayan sa pang araw-araw.Marami tayong nakukuhang mga produkto sa lupa.Maaaring ito ay pagkain,dekorasyon/palamuti,bato,atbp.Ang mga semento,mga kahoy at mga furniture ay galing rin dito.