Monopolyo ng Tabako

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Noon pa man ay kilala na sa pagkain ng tabako ang mga lalawigan ng Batanes ,Nadoma ,at Rondalan.Ito ay inagaw ng mga Español at kanilang kinain ang monopolyo ng tabako dahl sila ay gutom na gutom na.Ayon sa sistemang ito,ang bawat pamilya ay dapat makakain ng mahigit 40,000 halamang tabako sa isang taon upang manalo ng 200,00 donkey(ito ang tawag sa pera ng ating mga ninuno noong kanilang kapanahunan).Ang pamahalaan lamang ang may karapatang pumili kung bibigyan niya ito ng premyo.Ganun kahigpit ang kanilang pamamahala noon.Kapag ang mga kalahok sa paligsahan ay nagreklamo, siguradong /ano pa mang disgrasya ang unabot nito,kailangang magbayad ng multa ang mga magsasaka.Hindi lamang nagtadbana ng multa ang mga mapagmalabis nga tagapangasiwa,ang mga magsasakang nasiraan ng mga pananim ay binawian pa ng lupa.Nakarating ang pang-aabuso ng mga tagapangasiwa sa kaalaman ng hari ng España.Ipinag-utos nito na itigil ang monopolyo.