Mga mito

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

MITO

  Isa sa mga mito hinggil sa pinagmulan ng sinaunang lalaki at babae ay ang kwento tungkol kina Sicalac at Sicabay. Ayon sa mito, nagmula ang unang lalaki at babae sa isang kawayan na nilikha ng mga diyos na sina Captan at Maguayen. Ito ay sina Sicalac at Sicabay.

Pinagmulan ng tao sa Pilipinas

ANG lawin, matapos awayin ang panginoon ng dagat, ay lumapag sa isang pulo upang magpahinga. Namataan niya ang isang malaki at matayog na punong kawayan. Pinagtutuka, at nabiyak ang kawayan. Lumabas mula sa biyas si Maganda at si Malakas, ang unang tao sa Pilipinas.