Ang Bagong Lipunan Series

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
(Redirected from Bagong Lipunan series)
Jump to: navigation, search

'ANG BAGONG LIPUNAN' or the New Society is one of series of Banknotes of Bangko Sentral ng Pilipinas during Marcos' administration and Martial Law years.


2 pesos

2-peso Bagong Lipunan bill

5 pesos

5-peso Bagong Lipunan bill

10 pesos

10-peso Bagong Lipunan bill

20 pesos

20-peso Bagong Lipunan bill

50 pesos

50-peso Bagong Lipunan bill

100 pesos

100-peso Bagong Lipunan bill

Source

Original source

From WikiPilipinas, Hip n' Free Philippine Encyclopedia