1972 Pammadayaw a Palanca

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Dagiti nangabak iti Pammadayaw a Pakalaglagipan ken Carlos Palanca para iti Literatura iti tawen 1972 (puesto, titulo ti nangabak nga obra, nagan ti autor):


Benneg ti Filipino

Ababa a sarita
Umuna: “Si Loleng Marya Kapra, Mga Araw at Gabi at Ang Bukang Liwayway sa Kanyang Buhay” ni Wilfredo Pa. Virtusio
Maikadua: “Kumpisal” ni Norma Miraflor
Maikatlo: “Sandaang Damit” ni Fanny A. Garcia

Daniw
Naisangsangayan a gunggona:
“1 Mayo 1971 at Iba Pang Tula” ni Epifanio San Juan Jr.,
“20 Tula” ni Lamberto E. Antonio
“Bagong Balintawak” ni Celestino M. Vega
“Caloocan: Balada ng Duguang Tinig” ni Ruth Elynia S. Mabanglo
“Katipunan ng Napapanahong Mga Tula” ni Teo S. Baylen
“Sitsit sa Kuliglig” by Rolando S. Tinio

Maysa-a-parang a drama
Umuna: “Ang Unang Pagtatanghal ng 'Ang Huling Pasyon ni Hermano Pule” ni Rosauro Dela Cruz
Maikadua: “Ang Katwiran ay Katwiran” ni Rolando S. Tinio
Maikatlo: “Kumbensiyon ng mga Halimaw” ni Rey Dela Cruz

Benneg ti English

Ababa a sarita
Umuna: “The Tomato Game” ni N.V.M. Gonzales
Maikadua: “The Apollo Centennial” ni Gregorio Brillantes
Maikatlo: “After This, Our Exile” ni Elsa M. Coscolluela

Daniw
Umuna: “Batik Maker and Other Poems” ni Virginia Moreno
Maikadua: “The Edge of the Wind” ni Artemio Tadena
Maikatlo: “Tinikling (A Sheaf of Poems)” ni Federico Licsi Espino Jr.

Maysa-a-parang a drama
Umuna: “Grave for Blue Flowers” ni Jesus T. Peralta
Maikadua: “The Undiscovered Country” ni Manuel M. Martell
Maikatlo: “The Renegade” ni Elsa M. Coscolluela; ken “Now is the Time for All Good Men to Come to the Aid of their Country” ni Julian E. Dacanay Jr.


Listaan ti nangabak iti Pammadayaw a Palanca

2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990
1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971 - 1970
1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961 - 1960
1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955 - 1954 - 1953 - 1952 - 1951

en:1972 Palanca Awards


Original content from Wikipedia under [http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipediaext_of_the_GNU_Free_Documentation_License GNU Free

Documentation License]. See full disclaimer.