Talk:Philippines

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Bakit nablablank ito? Iba yung pinapalitan ko po. Argh! Kumik0 06:25, 6 October 2009 (EDT)

di ko rin alam

Di ko rin alam e. Tanong mo sa mga editors. Puring 02:30, 12 January 2010 (EST)