Request unprotection

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

2 maliit na maliit na pagbabago lang po ang aking gagawin sa artikulong Philippines po. pakiusap po pls? Pagkatapos po, iiwan ko na po iyon. Kumik0 03:42, 22 October 2009 (EDT)